Anna Pezacka Gumna – Psychoterapia – Psycholog

Anna Pezacka - Gumna

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

 

Psychoterapia indywidualna to najpopularniejsza forma oddziaływania psychologicznego.

Opiera się ona na bezpośrednim  kontakcie terapeuty z pacjentem, który jednocześnie jest autentyczny, akceptujący i empatyczny. Kontakt ten tworzy specyficzną zindywidualizowaną relację, która jest niezwykle ważną częścią procesu terapeutycznego.  W tej relacji odziaływanie odbywa się poprzez słowo, a także różne terapeutyczne metody i techniki pracy. Kierowana jest ona najczęściej do osób, które odczuwają psychiczny, emocjonalny dyskomfort, mają problemy w samodzielnym poradzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami lub zaburzeniami psychicznymi. Terapia indywidualna opiera się na coraz to głębszym poznawaniu i rozumieniu siebie, uczeniu się nowych, bardziej konstruktywnych zachowań oraz dążeniu do oczekiwanej zmiany. Efektem jest wyższy poziom funkcjonowania, większa akceptacja siebie i własnej historii życia, uwolnienie się od przeżywanych lęków, a także poczucie większej odpowiedzialności i wpływu na proces kształtowania swojego życia.

Długość psychoterapii trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, mówimy wtedy o krótkoterminowej, bądź długoterminowej formie. Jej długość zależy od zgłaszanego problemu, wewnętrznej motywacji, determinacji pacjenta i posiadanych w danym czasie możliwości.

Pomiędzy pacjentem a terapeutą ustalany jest kontrakt, który określa nad czym będzie pacjent pracował, a także czas trwania psychoterapii, częstotliwość, długość sesji (50 min), płatności, a także sposoby odwoływania sesji i przerywania terapii.

„Znać naprawdę, znaczy zostać przemienionym przez to co się zna” Antony de Mello

Zapisy na wizytę

Kontakt

 

Napisz do mnie