Anna Pezacka Gumna – Psychoterapia – Psycholog

Anna Pezacka - Gumna

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne – to forma pomocy, skierowanej do osób, które przeżywają jakąś chwilową trudność z przystosowaniem się do danej sytuacji czy też innego rodzaju kryzysu. Poradnictwo psychologiczne obejmuje zazwyczaj kilka spotkań, w trakcie których psycholog stara się zidentyfikować problem, przyjrzeć się źródłom utrzymywania się danej trudności oraz znaleźć nowe sposoby na poradzenie sobie z istniejącą sytuacją.

„Znać naprawdę, znaczy zostać przemienionym przez to co się zna” Antony de Mello

Zapisy na wizytę

Kontakt

 

Napisz do mnie